• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Apie mus

ISTORIJA


Šiaulių lopšelis – darželis ,,Trys nykštukai” – ikimokyklinio ugdymo įstaiga.
Steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė.
Įstaiga istorijos puslapius verčia nuo 1989 m. lapkričio 13 dienos.

 

DARŽELIO ŠŪKIS:

ČIA PUIKI VIETA AUGTI KŪRYBINGAM

 

MISIJA:

Kūrybiškai ir kokybiškai ugdant, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius, parengti vaikus mokyklai, siekiant sėkmingos integracijos į visuomenę.

 

VIZIJA

Atvira kaitai, bendradarbiaujanti, nuolat tobulėjanti ugdymo institucija. Išplėtotos ikimokyklinio ugdymo paslaugos. Sukurta aplinka, skatinanti vaiko kūrybiškumą, iniciatyvumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.

 

FILOSOFIJA:

•Čia vaikai jaučia kūrybinę laisvę, reiškia sumanymus ir savitai juos įgyvendina.
•Čia ieškoma tinkamų sprendimų, tyrinėjama, bendraujama.
•Čia visada vaikams padeda suaugusieji.
•Čia svarbus kiekvienas.
 
 

TIKSLAI:

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

Informavimo ir švietimo  šeimai sistemos  sukūrimas.

Vaikų ugdymo ir ugdymosi  kokybė.

Edukacinių aplinkų tobulinimas.

 

VERTYBĖS:

Bendruomenės saugumas.

Vaikų kultūra kaip vertybė.

Novatoriškumas ir rizika.

Tolerancija įvairove.

Pilietiškumas – kultūra paremta atsakomybe.

Orientavimasis į komandas.

Besimokanti ir kurianti organizacija.

 

 

ĮSTAIGOS TRADICIJOS:

VAIKŲ:

Nuolatinės vaikų kūrybinių darbų parodos;
 Renginiai skirti Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti;
 Krepšinio turnyras;
 Mokslo ir žinių diena;
 Kaziuko mugė;
 Užgavėnės;
 Rudens renginių savaitė;
 Spalis – sveikatos mėnuo;
 Kalėdiniai renginiai. 

DARBUOTOJŲ:

Kalėdiniai padėkos vakarai;

Pedagogų dienos minėjimai;

Jubiliejų minėjimai;

Kolektyvo kelionės.