• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Tobulėjame

2019-11-14 auklėtoja Vaiva Rimkevičienė skaitė pranešimą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacija besikeičiančioje aplinkoje“ Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotoje regioninėje metodinėje - praktinėje konferencijoje „Kurkime ateities sveikos ir aktyvios gyvensenos mokyklą“.

 

 

 

2019-10-29 vyko Respublikinė tęstinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė - praktinė konferencija ,,Žaidimas ugdymu - ugdymas žaidimu - 2", kurią organizavo lopšeliai - darželiai ,,Trys nykštukai" ir ,,Kūlverstukas", Šiaulių universiteto Edukologijos institutas bei Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras.

Pranešimus parengė:  Ūlos tėveliai Aušra ir Tomas Leščiauskai, kuriems pranešimą paruošti padėjo ,,Smalsučių" grupės ugdytinių tėveliai: Ilona Tautkuvienė, Romas Zakaras bei auklėtoja Rūta Laucytė (Augame ir kuriame kartu). 

Taip pat konferencijoje žodinį pranešimą pristatė direktorės pavaduotoja ugdymui Eglė Galkauskienė (Nykštukų x faktoriaus beieškant...), vaizdinį pranešimą auklėtojos Irlanda Strikienė ir Rūta Laucytė (Mokomės bendrauti žaisdami), stendinius pranešimus parengė auklėtojos: Vaiva Rimkevičienė ir Sandra Karčmarinė (Žaidimai su gamtine medžiaga) bei Kristina Lazdauskienė ir Virginija Bersėnienė (Socialinių įgūdžių ugdymas žaidimu).

 

                                        

 

2019-10-15 įstaigos pedagogės dalyvavo seminare "E-twinning ugdymo įstaigoms".

   

 

2019-09-14 įstaigos darbuotojai dalyvavo mokymuose ,,Socialinis ir emocinis ugdymas bendruomenėje". Lektorė Joviltė Beržanskytė.

 

   

  

 

2019-05-09 Šiaulių lopšelis - darželis "Trys nykštukai" organizavo panelinę diskusiją "SEU - mada ar būtinybė?" (Socialinis – emocinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje:  tėvų, pedagogų, pagalbos vaikui specialistų bendradarbiavimas). 570 https://www.trysnykstukai.lt/renginiai/diskusija-seu-mada-ar-butinybe/event-570

   

 

 

2019-02-18 8 įstaigos pedagogai dalyvavo diskusijų festivalyje "Mokytojo balsas 2019". 

                           

 

2019-01-14 įstaigos pedagogėms paskaitą apie ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinę raišką dėstė Šiaulių pedagoginės - psichologinės tarnybos psichologė R.Skerytė - Naginskienė.

 

 

Dalyvauta mokslinėje - praktinėje švietimo konferencijoje  „Įgalinančios partnerystės link: vaikų gerovę užtikrinančios strategijos ankstyvajame amžiuje".

2018-10-23 Vilnius

 

Dalyvauta Tarptautinėje metodinėje - praktinėje konferencijoje "Sėkmingas ikimokyklinis ugdymas".

2018-10-16 Šiauliai

Paruoštas stendinis pranešimas "Lauko ir vidaus edukacinių aplinkų pritaikymas sėkmingam vaikų sveikatos ugdymui (si). Judesio korekcijos mokytoja Asta Pilkytė ir visuomenės sveikatos specialistė Karolina Čepauskaitė.

 

 

Daluvauta Tarptautinėje konferencijoje „Kaip ugdome ateities lyderius šiandien: emocinis intelektas vs. dirbtinis intelektas“

2018-10-01 Vilnius