• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Dokumentai

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" nuostatai

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" darbo tvarkos taisyklės

 

PLANAVIMO DOKUMENTAI

2017-2019 metų strateginis veiklos planas

 

APRAŠAI:

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas

Aprašo 13 punkto keitimo įsakymas

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų , ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

 

NUOSTATAI, TVARKOS

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Trys nykštukai“ lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Šiaulių lopšelio-darželio "Trys nykštukai" Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 

PRAŠYMŲ FORMOS:

 

ATOSTOGOS