• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Darbo laikas ir darbuotojai

 ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

Lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ darbo laikas:

7.00–17.30 val. (11 grupių)

Budinti grupė

17.30–18.00 val. „Kodėlčiukų“ (10) 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO– DARŽELIO ,,TRYS NYKŠTUKAI“

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

Darbo laikas

Kontaktai

Administracija

1.

Dargienė Danguolė

Direktorė

Direktoriaus pareigybės aprašymas

I–IV 8.00–17.00

V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Tel. 8-685 59282

El. paštas: trysnykstukai@splius.lt

 

 

 

 

 

2.

Galkauskienė Eglė

Direktorės pavaduotoja ugdymui,

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

I–IV 8.00–17.00

V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Tel. 8-41 552354

El. paštas: darzelistrysnykstukai@gmail.com

 

 

 

 

 

3.

Lučinskienė Jadvyga

Ūkio aprūpinimo padalinio vadovas

Ūkio aprūpinimo padalinio vadovo pareigybės aprašymas

Maitinimo paslaugų organizatorius

Maitinimo paslaugų organizatoriaus pareigybės aprašymas

I–V 8.00–16.30

Pietų pertrauka 12.00–12.30

Tel. 8-41 552354

El. paštas: trysnykstukai@splius.lt

4.

Pociuvienė Irina

Raštvedė

Raštvedžio pareigybės aprašymas

I–V 8.00–16.30

Pietų pertrauka 12.00–12.30

Tel. 8-41 552354

El. paštas: trysnykstukai@splius.lt

5.

 Švažienė Dalia

 Apskaitininkė

Apskaitininko pareigybės aprašymas

 

 Tel. 8-41 552354

El. paštas: trysnykstukai@splius.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagalbos vaikui specialistai

 

 

 

 

 

6.

Domeikytė Viktorija

Judesio korekcijos specialistė

 

Judesio korekcijos specialisto pareigybės aprašymas

 El.paštas: viktorija121999@gmail.com  

 

 7.

Kvičiuvienė Aistė

Logopedė metodininkė

Logopedo pareigybės aprašymas

 

 l.d.trysnykstukai@gmail.com

 8.

 Lebedevaitė Ieva

 Spec.pedagogė

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

 

 ieva.lebedevaite@gmail.com  

9.

Silkytė Daiva

Logopedė, specialioji pedagogė

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

 

 El.paštas: daiva.silkyte@gmail.com

 

 

 

 

 

10.

Žinevičienė Jurgita

Socialinė pedagogė

 Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

 El. paštas soctrysnykstukai@gmail.com 

 

 

 

 

 

11.

Usevičienė Karolina 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

I–V 8.00–15.36

Pietų pertrauka 12.00–12.30

El. paštas karolina.useviciene@sveikatos-biuras.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogai

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

11.

Abelkienė Rasa

Vyr. mokytoja

 Smaližiukų gr. telefono nr. 869071497

 Smaližiukų gr.  

12. 

Atgalainienė Daura

Vyr. mokytoja

 Naminukų gr. telefono nr. 863077355

 Naminukų gr.

13.

Baranauskienė Ingrida

Vyr. mokytoja

 Boružiukų gr. telefono nr. 862313121

Mažylių gr. telefono nr. 863207780

 Boružiukų ir Mažylių gr.

14.

Bersėnienė Virginija

Mokytoja metodininkė

 Mažylių gr. telefono nr. 863207780

 Mažylių gr.

15.

Gelžinė Edita

Mokytoja

 Linksmučių gr. telefono nr. 869070283

Linksmučių gr.

16.

Kalinauskienė Kristina

Mokytoja metodininkė

Kodėlčiukų gr. telefono nr. 863091177

Kodėlčiukų gr.

17.

Karčmarinė Sandra

Vyr. amokytoja

 Pabiručių gr. telefono nr. 862577964

Pabiručių gr.

18.

Laucytė Rūta

Mokytoja metodininkė

 Smalsučių gr. telefono nr. 861125038

Smalsučių gr.

19.

Lavaraitė Milda

Vyr. mokytoja

 Nykštukų gr. telefono nr. 860718183

Nykštukų gr.

 20.

Lazdauskienė Kristina

Mokytoja

 Smalsučių gr. telefono nr. 861125038

Kodėlčiukų gr. telefono nr. 863091177

 Smalsučių ir Kodėlčiukų gr.

21.

Mačutkevičienė Dalia

Mokytoja metodininkė

 Pabiručių gr. telefono nr. 862577964

Zuikučių gr. telefono nr. 863093801

 Pabiručių ir zuikučių gr.

22.

Ramašauskienė Gintarė

Vyr. mokytoja

 Naminukų gr. telefono nr. 863077355

Naminukų gr.

23.

Razienė Vita

Vyr. mokytoja

 

 

24.

Rimkevičienė Vaiva 

Mokytoja

 Spindulėlių gr. telefono nr. 860606516

Nykštukų gr. telefono nr. 860718183

 Spindulėlių ir nykštukų gr.

25.

Saveikienė Ernesta

Meninio ugdymo mokytoja

 

 Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

 

26.

Kučaitė Edita

Mokytoja

 Linksmučių gr. telefono nr. 869070283

Smaližiukų gr. telefono nr. 869071497

Linksmučių ir Smaližiukų gr.

27.

Šimaitienė Aida

Vyr. mokytoja

 Zuikučių gr. telefono nr. 863093801

 Zuikučių gr.

28.

 

 

 

 

29.

Zaurinienė Gaiva

Vyr. mokytoja

 Boružiukų gr. telefono nr. 862313121

 Boružiukų gr.

30.

Ženkuvienė Virginija

Mokytoja metodininkė

 Spindulėlių gr. telefono nr. 860606516

 Spindulėlių gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų padėjėjos švietimo pagalbai

Mokytojo padėjėjo švietimo pagalbai pareigybės aprašymas

31.

 Biliūnienė Edita   

Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai

 

 Zuikučių gr.

32.

Gužauskienė Jurgita

Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai

 

 Kodėlčiukų gr.

33.

Janulevičienė Laura

Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai

 

 Spindulėlių gr.

34.

Kislauskienė Agnė

Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai

 

 Naminukų gr.

35.

Kryžanauskienė Džerita

Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai

 

 Smalsučių gr.

 

 Zakarienė Gražina

 Mokytojo padėjėja švietimo pagalbai

 

 Linksmučių gr.

Mokytojų padėjėjos

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

36.

Kasperavičienė Ritma

Mokytojos padėjėja

 

 Linksmučių gr.

37.

Bražienė Regina

Mokytojos padėjėja

 

 Naminukų gr.

38.

Gvildytė Dalia

Mokytojos padėjėja

 

 Smalsučių gr.

39.

Jonavičienė Janina

Mokytojos padėjėja

 

 Nykštukų gr.

40.

Lementauskienė Romana

Mokytojos padėjėja

 

 Boružiukų gr.

41.

Macevičienė Stanislava

Mokytojos padėjėja

 

 Smaližiukų gr.

42.

Makauskienė Lina

Mokytojos padėjėja

 

 Kodėlčiukų gr.

43.

Ramonienė Alita

Mokytojos padėjėja

 

 Zuikučių gr.

44.

Savickienė Irena

Mokytojos padėjėja

 

 Spindulėlių gr.

45.

Varonienė Živilė

 Mokytojos padėjėja

 

 Mažylių gr.

46.

 Butvilauskienė Aldona

 Mokytojo padėjėja

 

 Pabiručių gr.

 

 

 

 

 

 

Kiti darbuotojai

47.

Maselskienė Birutė

Virėja

 Virėjo pareigybės aprašymas

 

48.

Matas Karolis

Informacinių technologijų specialistas 

 Informacinių technologijų specialsito pareigybės aprašymas

 

49.

Mėlenis Artūras

Kiemsargis

 Kiemsargio pareigybės aprašymas

 

50.

Pocevičienė Ala

Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

 

51.

Stankuvienė Genė

Kiemsargė

 Kiemsargio pareigybės aprašymas

 

52.

Balčiūnienė Kristina

Valytoja

 Valytojo pareigybės aprašymas

 

53.

 Grigolienė Gražina

 Pagalbinė virtuvės darbininkė

 Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas

 

54.

Linkus Romualdas

Statinių priežiūros darbininkas 

 Darbininko pareigybės aprašymas