• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Projektai

Jau 7 metus dalyvaujame projekte "SVEIKATIADA"

 

Projektas "Sveikatiada" - socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse. 


Tikslas - jaunajai kartai suteikti praktinių žinių, kad vaikai ateityje neturėtų sveikatos problemų ir gebėtų atlikti informuotus sprendimus sviekos gyvensenos klausimais. 

 

Projekto veiklas koordinuoja sveikatos specialistė Karolina Usevičienė ir judesio korekcijos specialistė Viktorija Domeikytė.

 

 

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
STEAM PROJEKTAS „DEKORUOJU IR KURIU – GRAŽŲ ŽODĮ AŠ TARIU“

 

Projekto organizatoriai ir rengėjai:

STEAM projektą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“ (K. Korsako 6A, Šiauliai, tel. (8-41) 552227, el. paštas eglute@splius.lt ) ir Šiaulių lopšelis-darželis ,,Trys nykštukai“ (Tilžės g. 41, LT-78206, Šiauliai, el. paštas trysnykstukai@splius.lt).


Projekto organizatorės – Šiaulių lopšelių-darželių „Eglutė“ ir „Trys nykštukai“ logopedės-specialiosios pedagogės Deimantė Šniukaitė ir Daiva Silkytė.

 

Tikslas – taikant STEAM metodus ugdyme, skatinti vaikus ir juos ugdančius mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, puoselėti svarbą, meilę, pagarbą gimtajai kalbai, atskleisti lietuvių kalbos grožį bei vaizdingumą.

 

 

Nuostatai

 

 

 

TARPTAUTINIS VIRTUALUS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ ŽODINĖS RAIŠKOS PROJEKTAS
„TIK TRYS RAIDELĖS, BET DAUG ŽODELIŲ 4“

 

Projekto organizatoriai ir rengėjai:

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ logopedė Aistė Kvičiuvienė, tel. nr. +37060128136, el.paštas l.d.trysnykstukai@gmail.com; Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ logopedė Inesa Sabaliauskienė, tel. nr. +37068511618, el.paštas inesa.sabal@gmail.com . Projekto iniciatorė, koordinatorė  - Aistė Kvičiuvienė.

 

Projekto tikslas: tobulinti, plėsti vaikų kalbinę raišką, kuriant pasakojimą su automobilio valstybiniame numeryje esančiomis raidėmis.

Nuostatai

 

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PATYRIMINIS UGDYMO PROJEKTAS

„PAŽINKIME ŽIEMĄ PER POJŪČIUS“

 

Projekto tikslas: skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus ugdančius mokytojus dalintis gerąja patirtimi, idėjomis, patyriminio ugdymo veiklomis, siekiant supažindinti vaikus su žiemos metų laiku, jo ypatumais pasitelkiant 5 pojūčius (klausą, regą, uoslę, lytėjimą ir skonį).

Projekto organizatorius – Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“ (Tilžės g. 41, LT-78206, Šiauliai, tel. (841)552356, el. paštas trysnykstukai@splius.lt

Projekto koordinatorius – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaiva Rimkevičienė;

Nariai: direktorės pavaduotoja ugdymui Eglė Galkauskienė;

             ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Kučaitė.

 

Projektas vyksta nuo 2023 m. gruodžio 1 d. iki sausio 31 d.

Nuostatai 

 

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PATYRIMINIO UGDYMO LAUKE PROJEKTAS

„ĮDOMYBĖS LAUKE“

 

Projekto tikslas: skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikus ugdančius mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dalintis gerąja patirtimi, idėjomis, patyriminio ugdymo (sakytinės ir rašytinės kalbos, aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir matavimo, meninės raiškos ir kt.) lauke veiklomis.

 

Projekto organizatorius - Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“ (Tilžės g. 41, LT-78206, Šiauliai, tel. (8-41) 552354, el. paštas trysnykstukai@splius.lt .

 

Projekto koordinatorius - logopedė – specialioji pedagogė Daiva Silkytė

Nariai: direktorės pavaduotoja ugdymui Eglė Galkauskienė;

     ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aida Šimaitienė.

 

Projektas vyksta nuo 2023 m. spalio 18 d. iki gruodžio 29 d.

Nuostatai 

 

 

TARPTAUTINIS VIRTUALUS 1,5-4 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ KALBOS SKATINIMO PROJEKTAS-PARODA   „DU KAČIUKAI PO STALU“

Virtualus projektas-paroda organizuojama nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. gegužės 25 d.

Projekto-parodos tikslasparengti ir pristatyti vaikų kalbos skatinimui naudojamų kūrinėlių ir atitinkamų vaizdinių priemonių katalogą, bendradarbiaujant su šalies ir užsienio pedagogais.

 

Projekto-parodos koordinatorius – Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ logopedė Aistė Kvičiuvienė.

Nariai – Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ ikimokyklinio amžiaus ugdymo mokytojos Rasa Abelkienė ir Virginija Bersėnienė.

 

NUOSTATAI

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
PEDAGOGŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SVEIKATOS STIPRINIMO
PROJEKTAS
„VISI SKIRTINGI – VISI LYGŪS!“ SKIRTAS PAMINĖTI PASAULINEI AUTIZMO DIENAI

 

Projektas vykdomas nuo 2023 m. kovo 13 d. iki 2023 m. balandžio 7 d.

 

Projekto tikslas – didinti bendruomenių toleranciją, skatinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus ugdančius mokytojus, švietimo pagalbos specialistus įsitraukti į Pasaulinės Autizmo dienos minėjimą, taikant STEAM metodikos elementus dėlionės dalims.

 

Projekto koordinatorės – Šiaulių lopšelių-darželių „Eglutė“ ir „Trys Nykštukai“ logopedės-spec. pedagogės: Deimantė Šniukaitė, el.p.: sniukaitedeimante@gmail.com, Daiva Silkytė, el.p:. daiva.silkyte@gmail.com.

 

NUOSTATAI

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIS ANKSTYVOJO, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKŲ SKAIČIAVIMO IR MATAVIMO SRITIES LAVINIMO PROJEKTAS
„SKAIČIUOJU, MATUOJU – SU SKAIČIAIS ŽINGSNIUOJU!“

Projekto koordinatorės:

Šiaulių lopšelių-darželių ,,Eglutė“ ir ,,Trys Nykštukai“ logopedės-spec. pedagogės: Deimantė Šniukaitė, el.p.: sniukaitedeimante@gmail.com, Daiva Silkytė, el.p:. daiva.silkyte@gmail.com.

Projekto tikslas – skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus ugdančius mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dalintis gerąja patirtimi, parengiant užduotis skaičiavimo ir matavimo gebėjimams ugdyti.

 

Projektas vykdomas nuo 2023 m. vasario 27 d. iki 2023 m. gegužės 1 d.

NUOSTATAI

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIS 2-4 METŲ AMŽIAUS VAIKŲ SPALVŲ PAŽINIMO PROJEKTAS

„KELIONĖ PO SPALVŲ KARALYSTĘ“

 

Projekto tikslas: skatinti 2-4 metų amžiaus vaikus ugdančius mokytojus, švietimo pagalbos specialistus dalintis gerąja patirtimi, parengiant spalvų pažinimo, skyrimo mokymui skirtas priemones, užduotis.

 

Projekto koordinatorius – logopedė – specialioji pedagogė Daiva Silkytė

Nariai: direktorės pavaduotoja ugdymui Eglė Galkauskienė;

     ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aida Šimaitienė.

 

Projektas vyksta nuo 2023 m. vasario 6 d. iki balandžio 17 d.

NUOSTATAI

 

 

 

 

 

TARPTAUTINIS VIRTUALUS IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ ŽODINĖS RAIŠKOS PROJEKTAS
„TIK TRYS RAIDELĖS, BET DAUG ŽODELIŲ 3“

 

Projekto organizatoriai ir rengėjai:

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ logopedė Aistė Kvičiuvienė, tel. nr. +370601-28136, el.paštas l.d.trysnykstukai@gmail.com ;
Šiaulių lopšelio-darželio „Voveraitė“ logopedė Inesa Sabaliauskienė, tel. nr. +37068511618, el.paštas
inesa.sabal@gmail.com.

 

Projekto tikslas: skatinti vaikus pagal pateiktą pavyzdį įvardinti žodį /daiktavardį (objektą: daiktą, gyvūną, augalą…) su visomis automobilio valstybinio numerio esančiomis trimis raidėmis, o vėliau jį apibūdinti kuo įvairesniais būdvardžiais, prasidedančiomis tomis pačiomis automobilio valstybinio numerio raidėmis.

 

Virtualus projektas organizuojamas nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m.
balandžio 15 d.

Nuostatai

 

 

 

 

 

 

 

Respublikinis virtualus vaikų žodinės raiškos projektas

„TIK TRYS RAIDELĖS, BET DAUG ŽODELIŲ 2“

 

Projekto organizatorius - Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“ (Tilžės g. 41, LT-78206, Šiauliai, tel. (8-41) 552354, el.paštas trysnykstukai@splius.lt ).

Projekto koordinatorius - logopedė Aistė Kvičiuvienė, tel.nr. 8-601-28136, el.paštas l.d.trysnykstukai@gmail.com ;

Nariai:

logopedė Daiva Silkytė;

direktorės pavaduotoja ugdymui Eglė Galkauskienė.

 

    Visiems dalyviams buvo pateiktos trijų valstybinių automobilių numerių raidžių kombinacijos (LEP, KPV, KRD), su kuriomis privalėjo sugalvoti žodžius ir sudaryti iš jų rišlų sakinį. T.y., sakinys turėjo būti iš trijų žodžių. Tuomet tą sakinį reikėjo praplėsti pridedant kuo daugiau žodžių, informacijos ir kt.

    Džiaugiamės projekto rezultatais – pagerėjusiais vaikų kalbiniais įgūdžiais, pralavėjusia vaizduote, kūrybiškumu, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiais, praplėstais sakiniais ir sukurtu interaktyviu žaidimu. Kviečiame išbandyti:

https://wordwall.net/resource/27551103

 

    Linkime, kad ši žaidimo idėja lydėtų šeimas kelionėse ir draugų susibūrimuose.

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  AMŽIAUS UGDYTINIŲ BEI UGDYTINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, VIRTUALUS KALBOS UGDYMO PROJEKTAS

„SEKA PASAKAS VISI, IR MAŽI IR DIDELI“ 

 

Projektą organizuoja Šiaulių lopšeliai-darželiai „Ąžuoliukas“ ,  „Trys nykštukai“ ir Klaipėdos lopšelis - darželis „Inkarėlis“.

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ logopedė Daiva Vertelienė;

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ vyr. auklėtoja Rūta Laucytė,

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ auklėtoja Aušra Bebrauskaitė.

 

Projektas vyks nuo 2021 m. vasario 5 d. iki 2021 m. balandžio 15 d.

Projekto organizavimas:

  • pedagogai, švietimo pagalbos specialistai kartu su ugdytiniais kuria, iliustruoja ir įgarsina pasakas savo pačių pasirinktomis programomis (pvz. ,,Stop Motion“, ,,Funny voice“, ,,Ringtone Maker“ ir pan.);
  • sukurtomis ir įgarsintomis pasakomis dalinasi su kitomis Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigomis google drive diske „Seka pasakas visi, ir maži ir dideli“;
  • labiausiai patikusias draugų pasakas vaikai kartu su pedagogu aptars, analizuos ir vaidins.
  • Sukurtus darbus ir ,,Word” formatu užpildytą dalyvio anketą (1 priedas) siųsti iki 2021 m. balandžio 15 d. nurodytu el. paštu ( sekapasakasvisi@gmail.com ) naudojant google diską.

 

Nuostatai 

 

 

 

RESPUBLIKINIS VIRTUALUS VAIKŲ ŽODINĖS IR MENINĖS RAIŠKOS PROJEKTAS

„SKAITAU, IEŠKAU, KURIU!“

 

Projekto organizatorius - Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“ (Tilžės g. 41, LT-78206, Šiauliai, tel. (8-41) 552354, el.paštas trysnykstukai@splius.lt ).

Projekto koordinatorius - auklėtoja Eglė Matienė, tel.nr. 8 609 80086, el.paštas eglematiene@gmail.com ;

Nariai:

Virginija Ženkuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Aistė Kvičiuvienė, logopedė;

Eglė Galkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pageidaujantys gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą registruojasi internetinėje registravimo sistemoje ,,Semi+“ (https://semiplius.lt/) Spalio 29d. data. Pažymėjimo mokestis – 2.00 eurai.

Akmenuko nuotrauka, sukurta istorija ir iliustracijos nuotrauka iki 2020 m. gruodžio 20 d. atsiunčiama el. paštu eglematiene@gmail.com. Viename laiške prisegama vieno dalyvio anketa, viena istorija, viena akmenėlio ir viena iliustracijos nuotrauka. Nuotraukos turi būti kokybiškos, JPG formatu.

 

Projekto nuostatai

 

 

RESPUBLIKINIS VIRTUALUS VAIKŲ PROJEKTAS / KONKURSAS

„TIK TRYS RAIDELĖS, BET DAUG ŽODELIŲ“

 

Projekto organizatorius - Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“ (Tilžės g. 41, LT-78206, Šiauliai, tel. (8-41) 552354, el.paštas trysnykstukai@splius.lt ).

Projekto koordinatorius - logopedė Aistė Kvičiuvienė, tel.nr. 8-601-28136, el.paštas l.d.trysnykstukai@gmail.com ;

Nariai:

logopedė Daiva Silkytė;

direktorės pavaduotoja ugdymui Eglė Galkauskienė.

Projektas vyksta nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. vasario 28 d.

Skaitmenines nuotraukas ir dalyvio anketą su sugalvotais žodžiais siųsti iki 2020 m. vasario 28 d. el. p.:  l.d.trysnykstukai@gmail.com .

Pageidaujantys gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą registruojasi internetinėje registravimo sistemoje ,,Semi+“ (https://semiplius.lt/lapkričio 3d. data. Pažymėjimo mokestis – 2.00 eurai.

 

Projekto nuostatai

 

 

 

Tarptautinis e-twining projektas "Jausmų vaivorykštė"

 

E-twinning projektas "Jausmų vaivorykštė", skirtas ankstyvojo ikimokykklinio 2-3 metų vaikams, siekiant ugdyti emocinį intelektą, per įvairias kūrybines, patyrimines veiklas, supažindinant su baziniais jausmais (linksmas, liūdnas, piktas, išsigandęs) taip pat suteikti tėvams žinių apie vaiko emocinio intelekto ugdymą.

Projekto trukmė: 4 mėnesiai. Kiekvienas mėnuo  skirtas skirtingam jausmui pažinti (linksmas, liūdnas, išsigandęs, piktas), kad vaikai neskubėdami, per įvairias praktines, vaizdines veiklas, patyrimus ugdytųsi emocijų pažinimo kompetenciją.

Projektą inicijavo įstaigos socialinė pedagogė Jurgita. Projektą vykdys lopšelių grupių auklėtojos ir socialinė pedagogė. Prie projekto prisijungia vis daugiau Lietuvos ikimokyklinių įstaigų.

Projekto pradžia

Projekto pabaiga

   

 

 

Grupės projektas "Mano jausmų karalystėje"

 

2019-2020 m.m. ,,Pabiručių" ir ,,Zuikučių" grupių ugdytiniai kartu su socialine pedagoge Jurgita bei grupių auklėtojomis vykdo projektą ,,Mano jausmų karalystėje".

 

Projekto tikslas - supažindinti vaikus su pagrindiniais jausmais (linksmas, liūdnas, piktas, išsigandęs), ugdyti gebėjimą atpažinti savo ir kitų jausmus, susieti juos su priežastimi, mokytis tinkamos nemalonių jausmų raiškos.

 

Užsiėmimus vieną kartą savaitėje veda socialinė pedagogė, tęstinumą grupėse užtikrina auklėtojos.

 

Mano jausmų karalystėje

 

      

 

   

 

Tarptautinė programa "Zipio draugai"

 

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei mokinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Daugiau informacijos apie programą: https://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai

 

2019-2020 mokslo metais Zipis draugavo su Smalsučių ir Kodėlčiukų grupių ugdytiniais. Pamokėles vedė socialinė pedagogė Jurgita.

Zipio draugai

Atsisveikinimas su Zipiu

 

 

 

 

Socialinio - emocinio intelekto ugdymo programa "KIMOCHI" 

 

„Kimochis“ (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“). Kimochis filosofija teigia, kad kiekvienas vaikas gali išmokti būti pagarbus, atsakingas, atsparus, atjaučiantis, malonus ir drasus.

Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur linksmos, įtraukiančios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi, suprasti savo jausmus ir  išmokti spręsti socialines-emocines situacijas. Socialinio – emocinio ugdymo užsiėmimai organizuojami kiekvienoje amžiaus grupėje. Būtina sąlyga socialiniam – emociniam ugdymui yra visus įtraukiantis ugdymas.

Kimochiai – skirtingus charakterius turintys žaislai: besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. 

Mažiausieji darželio vaikai jau susipažino su balande meile, o "Pabiručių" grupės vaikai susipažino su 3 Kimochis personažais : Balande Meile, Debesėliu bei Lipšniakoje.
Balandė Meilė yra maloni ir draugiška su visais Kimochi draugais, todėl ji padėjo vaikams įsiminti, kaip būti maloniu ir draugišku; naudoti draugiškumo ženklus; taip pat atpažinti tokius jausmus, kaip „laimingas“ ir „išdidus“.
Kitas personažas „Debesėlis“ padėjo vaikams reguliuoti nuotaikos svyravimus : supažindino su „piktas“ bei „liūdnas“ jausmais ir mokino „nusiraminimo kvėpavimo“ metodo, kuris padeda jaustis geriau ir neskaudinti kitų.
„Lipšniakojė“ mokė vaikus , kaip reikia elgtis, kai draugai tampa pernelyg paiki ar labai stipriai susijaudina; mokė atpažinti „irzlus“ jausmą.
Ugdant šiuos emocinio intelekto įgūdžius, 3 – 4 metų vaikams be galo svarbus yra kartojimas ir nuolatinis siektino elgesio priminimas. Todėl tai, ką pradėjome šiemet ( Kimochi žodyno kartojimas, lavinamų įgūdžių naudojimas) tęsime ir kitais mokslo metais, kad vaikai išmoktų naujus įgūdžius pritaikyti kasdieniniame gyvenime.

2019-2020 mokslo metais Kimočiukai apsigyveno Pabiručių ir Boružiukų grupėse. 

 

      

 

 

   

 

 

Draugiškoji SEU olimpiada "Dramblys" (2019-2020m.m.)

 

    Olimpiada organizuojama siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. Olimpiados metu mokyklos bendruomenė turės galimybę susitelkti bendram mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų (savitvardos, savimonės, socialinio atsakingumo, tarpusavio santykių ir sprendimų priėmimo aspektais) ugdymui.   

    Olimpiados organizavimu ir užduočių atlikimu siekiama skatinti ne konkurenciją, bet dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą.

Šiais mokslo metais šioje olimpiadoje dalyvavo visi vyresnieji darželio vaikai: Spindulėlių, Smalsučių ir Kodėlčiukų grupių ugdytiniai ir auklėtojos.

 

Draugiškoji SEU olimpiada

 

    

 

   

 

Respublikinė virtuali fotografijų paroda "Sporto šakos simbolis" (2020m. balandžio mėn.)

 

Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“ balandžio mėnesį organizavo respublikinę  virtualių fotografijų parodą „Sporto šakos simbolis“. Minint Pasaulinę sveikatos dieną bei siekiant palaikyti vaikų fizinį aktyvumą, išsaugoti susidomėjimą sportu, kvietėme vaikus kartu su tėveliais kurti savo mėgstamiausios sporto šakos simbolį. Projekto tikslas buvo skatinti vaikų meninę raišką, pažintinius procesus, originalumą, kūrybiškumą, domėjimąsi sporto šakomis ir savo idėjas pateikti piešinių fotografijose.

          Labai džiaugiamės, kad į šį projektą įsitraukė net 22 darželiai iš visos Lietuvos (Vilnius, Utena, Nemenčinė, Mažeikiai, Kaunas, Raseiniai, Kuršėnai, Šiauliai).

 

Sporto šakos simbolis 

 

   

 

 

Respublikinis projektas "Žaidimai moko" (2019-2020m.m.)

 

Projektas "Žaidimai moko" 2019-2020m.m.

Projekto užbaigimas

Keturmečių (Linksmučiai, Naminukai ir Nykštukai) bei penkiamečių (Kodėlčiukai ir Smalsučiai) vaikų grupės prisijungė ir aktyviai vykdo respublikinį ilgalaikį prevencinį projektą ,,Žaidimai moko".

Projekto tikslas – pasitelkus žaidimus lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Šie gebėjimai svarbūs ruošiant vaikus rašymo procesams, raidžių ir skaitmenų grafiniam suvokimui, orientavimuisi erdvėje.

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.svietimonaujienos.lt/respublikinis-ilgalaikis-prevencinis-projektas-zaidimai-moko/

 

   

 

 

Tarptautinis projektas "Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas." (2019-2020 m.m.)

Projekto pradžia 2019-2020m.m.

Projekto veiklos

Projekto užbaigimas

 

 

     Siekiant Šiaulių lopšelio – darželio „Trys nykštukai“ ugdytiniams sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos taikymui, nuo 2019 m. įgyvendinamas tarptautinis projektas  ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“, ,,Laimingas vaikas“ sklaida. Pagrindinis prevencijos principas – aktyvus tėvų, pedagogų ir specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas ieškant efektyvių bei inovatyvių prevencinių darbo būdų siekiant ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje užkirsti kelią kalbos ir kalbėjimo sutrikimams atsirasti arba sumažinti jų atsiradimo tikimybę, paruošti vaiką mokyklai. Ankstyvoji kalbos sutrikimų prevencija paremta suaugusiųjų dėmesio telkimu į teigiamus vaiko asmenybės bruožus, pozityvius jo kalbos, asmenybės pokyčius. Pagrindinis prevencijos tikslas – organizuojama veikla turi būti maloni vaikams bei patiems suaugusiesiems, o taip pat paremta vaikų turimomis žiniomis, gebėjimais ir atitikti vaikų kalbos išsilavinimo lygį bei jų poreikius ir interesus. Įstaigoje telkiamos logopedo, auklėtojų, tėvų (globėjų) pastangos ir drauge ieškoma inovatyvių darbo su vaikais būdų, metodų, priemonių, t. y. kuriamos prielaidos, įgalinančios vaikučius aktyviai veikti, tyrinėti, kurti. Kalbos ugdymosi situacijos kupinos žaismės, nuotykių, atradimų, garnatuoja efektyvią ankstyvąją kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevenciją. Ugdymas yra sėkmingas, kai veikla vaikui, patinka, teikia džiaugsmo.

Kalbos padargų lavinimas

     Kalbos ugdymui ir taisyklingos tarties ugdymui reikalingas išlavėjęs artikuliacinis aparatas, kuriam priklauso lūpos, liežuvis, apatinis žandikaulis, minkštasis gomurys. Šių organų judesių tikslumas, jėga, sklandumas vystosi palaipsniui, vystantis vaiko kalbai. Kai vaikas išmoksta kontroliuoti savo kalbos padargus, žino jų padėtį tariant atitinkamus garsus, greičiau išmoksta taisyklingai tarti žodžius kalbos sraute. Pagrindinius artikuliacinio aparato judesius lavinti padeda artikuliacinė mankšta. Jos tikslas – išmokti tam tikrus artikuliacinio aparato organų judesius, reikalingus taisyklingam garsų ištarimui. Su vaikais atlikome įvairių ir netradicinių atrikuliacijos lavinimo pratimų. Pratimus atlikome žaidimo metu, įtraukiant eilėraščius ir pasakas. Artikuliacinės mankštos atlikimo metu nepamiršome ir vaikų geros emocinės savijautos.

Girdimojo suvokimo lavinimas

     Pirmiausia mokėmės nustatyti skambančio, cypiančio žaislo vietą, judėjimo kryptį, kelių žaislų skleidžiamus garsus, barbenimą į stalą ir į knygą, akmenuko ir šakelės tekštelėjimą į vandenį ir pan. Skatinome įsiklausyti į įvairius gamtoje ir buityje sutinkamus garsus, pasiklausyti gyvūnų skleidžiamų garsų, o vėliau ir jų įrašų pamėgdžiojimų. Taip pat pradėjome mokytis išskirti nurodytą garsą iš kitų garsų, skiemenyse, žodžiuose.

Kvėpavimo lavinimo ir pūtimo mokymo pratimai

     Taisyklingo kalbinio kvėpavimo mokymo tikslas – išlavinti ilgą ir tolygų iškvėpimą pro burną. Kalbinį kvėpavimą lavinome pūsdami muilo burbulus, vėjo malūnėlius, balionus, popierines snaiges, lapelius, drugelius, plunksneles, vatos gumuliukus pūsdami  į vartus, taip pat visi žaidimai su gamykliniais ir pačių gamintais pučiamaisiais muzikos instrumentais: dūdelėmis, švilpukais, švilpynėmis ir kt.

     Šiaulių lopšelio – darželio „Trys nykštukai“ grupių ugdytiniams sudarytos palankios sąlygos ankstyvosios kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos taikymui.

     Į kasdienines veiklas kūrybiškai integruojama artikuliacinio aparato judesių mankšta, smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimas, kalbinio kvėpavimo, girdimojo suvokimo lavinimo pratimai, kalbiniai žaidimai, pasakų skaitymas, inscenizavimas, kūrimas skatina vaikų kalbos raidą.

     Bandras tikslas stiprina logopedo, grupių auklėtojų, bei vaikų tėvelių (globėjų) komandinio darbo įgūdžius.

    Kūrybiškai veikiant, nuolat pabrėžiant teigiamus vaiko laimėjimus, stiprėja jų savivertė, auga pozityvi ugdymosi motyvacija, ugdosi kūrybiškumas, tenkinami saviraiškos poreikiai.

 

     

 

   

 

 

 

,,Ką slepia vietos pavadinimas?" (2019-2020m.m.)

Vasarą daug keliaujame. Po pasaulį išsibarstę lietuviai grįžta į savo gimtinę paviešėti. Turbūt pastebite įvairiausių miestų, kaimelių, upių ir kt. vietovardžių. Kviečiame jus pastebėjus įdomesnį vietos pavadinimą su vaikais diskutuoti, analizuoti, fantazuoti, kurti. Projektui sukurti pasakojimą, pavadinimo išaiškinimą, gal net legendą ar padavimą. Galima pateikti piešinį (piešinio fotografiją), kuriame atsiskleistų Lietuvos vietovardžio kilmė, reikšmė, tai, kas slypi po pavadinimu. Pavyzdžiui, kaimelio pavadinimas „Katiliškės“, ką tai galėtų reikšti? Gal kilo nuo žodžio „katilas“, tai „palei katilą“? Pasidalykite su kitais savo patirtimi!

Nuoširdžiai dėkojame visiems Respublikinio virtualiojo vaikų žodinės ir meninės raiškos projekto „Ką slepia vietos pavadinimas?", skirto Vietovardžių metams, dalyviams. Džiaugiamės sulaukę net 78 vietovardžių kilmės išaiškinimų, legendų.

Ypatinga padėka visiems pedagogams, tėvams, atkreipusiems dėmesį į tautiškumo, pilietiškumo ir kalbos ugdymą skatinančius projektus, konkursus ir motyvuojantiems mažuosius juose dalyvauti. Visi, kad ir kur begyventumėte, esate ypatingai svarbūs Lietuvos ateities kūrėjai, praeities saugotojai.

Būkite pasveikinti visi projekto „Ką slepia vietos pavadinimas?“ dalyviai, mokytojai ir tėvai!

 

Katalogas

 

 

SVEIKATIADA

 Sveikatiados projektas – kviečia mus sudalyvauti iššūkyje „Grūdiniai produktai sveikatai palankios mitybos pagrindas“, todėl norime visus paraginti atsiųsti nuotraukų, kaip jūsų šeima priima šį iššūkį. 

Visą kovo mėnesį lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ vaikai dalyvavo užsiėmimuose apie vandenį. Pamokėlių metu ugdytiniai žiūrėjo filmukus apie taršą, vandens būsenas. Su sveikatos specialiste atliko eksperimentą – pasėjo pipirnės sėklyčių ir laukė ar sudygs palaistytos ar tos, kurių nepalaistėme. Taip pat vaikai buvo skatinami vandenį  gardinti vaisiais, daržovėmis ir žolelėmis, taip pakeičiant saldų gėrimą. Įstaigoje suorganizuotas ir didelis renginys paminėti Pasaulinei vandens dienai. Į renginį atvyko ir kitų ikimokyklinių įstaigų vaikai. Renginio metu atlikta mankšta, estafetės, viktorina. Vaikai galėjo atlikti ir eksperimentų su vandeniu.

   

 

 

 

 

Tarptautinė virtuali fotografijų paroda "Nors penkias minutes per dieną" 2019.03.11

Parodos tikslas – nepamiršti lietuvių kalbos, tobulinti ir ugdyti kalbą nuo mažens bei skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės narių bendradarbiavimą ir kūrybiškumą.

 
Įstaigos priešmokyklinukai padarė 226 lapelius, susuko, sudėjo į vazelę ir traukė. Skaičiukai atitinka parodos dalyvių sąraše esantį numeriuką. Taigi,  A. Kvičiuvienės ir E. Mickuvienės parengta  knygutė "Sudomink mažąjį smalsutį kryžiažodžiu" atitenka Rasai Stulpinienei iš Panevėžio lopšelio-darželio "Žibutė". Sveikiname!
 
 
      
 
 
  
LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2019
 
Žaidynių organizatoriai - Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).
Projekto tikslas - didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę  paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.
 
2019-02-22 vyko I Lietuvos mažųjų žaidynių etapas, kuriame dalyvavo Spindulėių, Smalsučių ir Kodėlčiukų grupių ugdytiniai.
   
 

 2019-03-21 vyko II Lietuvos mažųjų žaidynių etapas, kuriame dalyvavo Smalsučių ir Kodėlčiukų grupių ugdytiniai.

    

 

FUTBOLIUKAS

Tai paprasta futbolo atmaina, kuri žaidžiama salėje ir lauke 3 prieš 3 netradicinėse erdvėse. Toks žaidimas suteikia daug daugiau džiaugsmo nei įprasti komandiniai žaidimai, nes visi vaikai yra įtraukiami į žaidimą ir visi gauna progą pasimėgauti žaisdami su kamuoliu. 

Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“ suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat populiarinti futbolą, sudominant jaunuosius žaidėjus ir ugdant įvairiausius jų talentus. 

Organizatoriai - Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA) ir Lietuvos futbolo federacija (LFF).

 

2019-02-14 draugiškas meilės futbolo turnyras.