• Biudžetinė įstaiga
 • į. k. 190530088
 • Tilžės g. 41, Šiauliai
 • Pašto kodas: LT-78206
 • trysnykstukai@splius.lt
 • (841) 552354

Teikiama pagalba

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK) konsultuoja tėvus vaikų specialiojo ugdymo klausimais.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Eglė Galkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pavaduotoja - Aistė Kvičiuvienė, logopedė.

Sekretorė - Irina Pociuvienė, raštinės vedėja.

Nariai:

Karolina Čepauskaitė - visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Rūta Laucytė - vyr. auklėtoja,

Aida Šimaitienė - auklėtoja,

Asta Pilkytė - judesio korekcijos mokytoja,

Jurgita Žinevičienė - socialinė pedagogė.

Vaida Pleikienė - logopedė.

Sudėtis patvirtinta

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“

direktorės 2018 m. spalio 24 d.

įsakymu Nr. V-59 (1.3)

 

Vaiko gerovės komisijos veiklą reglamentuojantys dokumentai:

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMO “DĖL MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠO” PATVIRTINIMO

ĮSAKYMO “DĖL MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTATYMAS

Daugiau teisės aktų

 

LOGOPEDO PAGALBA

 • ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygio stebėjimas, tyrimas, pokyčių vertinimas, sutrikimų diagnozavimas;
 • kalbos korekcijos pratybos;
 • korekcinės veiklos planavimas;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas;
 • keitimasis informacija, dalijimasis patirtimi su kitais specialistais;
 • vaikų žinių ir patirties kalbos srityje kaupimas, įgūdžių lavinimas.

Logopedė metodininkė Aistė Kvičiuvienė

Logopedinės pratybos vyksta  I-V   7.30–12.09 val.

 

Logopedė Vaida Pleikienė

Logopedinės pratybos vyksta  I 14.00-17.30, III 14.00-17.30, IV 7.30-14.00.

 

 

SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovės, saugumo užtikrinimas ugdymo įstaigoje bei prielaidų pozityviai vaiko socializacijai ir brandai sudarymas.

Socialinė pedagogė Jurgita Žinevičienė

Darbo laikas: I – 8.00–13.00

                    III – 8.00–17.00

                    V – 8.00–12.00

 

JUDESIO KOREKCIJOS MOKYTOJO PAGALBA

Judesio korekcijos mokytojas veda ugdytinių grupines kūno kultūros pratybas ir individualias judesio ir laikysenos korekcijos pratybas, organizuoja miesto, mikrorajono, darželio sportinius renginius.

Judesio korekcijos mokytoja Asta Pilkytė

Darbo laikas:

I - 8.00-14.00

II - 8.00-14.00

III - 7.30-13.30

IV - 8.00-14.00

V - 8.00-14.00