• Biudžetinė įstaiga
 • į. k. 190530088
 • Tilžės g. 41, Šiauliai
 • Pašto kodas: LT-78206
 • trysnykstukai@splius.lt
 • (841) 552354

Teikiama pagalba

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK) konsultuoja tėvus vaikų specialiojo ugdymo klausimais.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Eglė Galkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pavaduotoja - Aistė Kvičiuvienė, logopedė.

Sekretorė - Irina Pociuvienė, raštinės vedėja.

Nariai:

Karolina Usevičienė - visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Kristina Kalinauskienė - mokytoja,

Edita Gelžinė - mokytoja,

Viktorija Domeikytė - judesio korekcijos specialistė,

Jurgita Žinevičienė - socialinė pedagogė.

Daiva Silkytė - logopedė, spec.pedagogė,

Sudėtis patvirtinta

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“

direktorės 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Vaiko gerovės komisijos veiklą reglamentuojantys dokumentai:

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMO “DĖL MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠO” PATVIRTINIMO

SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTATYMAS

 

 

LOGOPEDO PAGALBA

 • ugdytinių kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos išsivystymo lygio stebėjimas, tyrimas, pokyčių vertinimas, sutrikimų diagnozavimas;
 • kalbos korekcijos pratybos;
 • korekcinės veiklos planavimas;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas;
 • keitimasis informacija, dalijimasis patirtimi su kitais specialistais;
 • vaikų žinių ir patirties kalbos srityje kaupimas, įgūdžių lavinimas.

 

 Logopedė metodininkė Aistė Kvičiuvienė

Logopedė, specialioji pedagogė Daiva Silkytė

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

Specialusis pedagogas padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

Specialiojo pedagogė Daiva silkytė

 

SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBA

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovės, saugumo užtikrinimas ugdymo įstaigoje bei prielaidų pozityviai vaiko socializacijai ir brandai sudarymas.

Socialinė pedagogė Jurgita Žinevičienė

 

 

JUDESIO KOREKCIJOS SPECIALISTO PAGALBA

Judesio korekcijos specialistas veda ugdytinių grupines kūno kultūros pratybas ir individualias judesio ir laikysenos korekcijos pratybas, organizuoja miesto, mikrorajono, darželio sportinius renginius.

Judesio korekcijos mokytoja Viktorija Domeikytė

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-09-19