• Biudžetinė įstaiga
 • į. k. 190530088
 • Tilžės g. 41, Šiauliai
 • Pašto kodas: LT-78206
 • trysnykstukai@splius.lt
 • (841) 552354

Siūlymai ir skundai

Tėvų (globėjų) teisės:

 • Pasirinkti vaiko buvimo laiką lopšelyje-darželyje.
 • Prašyti direktoriaus sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.
 • Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese.
 • Gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus. 

Tėvų (globėjų) pareigos:

 • Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai.
 • Bendradarbiauti su lopšelio-darželio darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
 • Apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną.
 • Nustatyta tvarka mokėti už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.

Skundų pateikimo tvarka
Skundai pateikiami raštu įstaigos vadovui ir išnagrinėjami per 10 dienų.
Skundai taip pat gali buti pateikti elektroniniu paštu trysnykstukai@splius.lt . Skundo turinys yra konfidencialus.

Dėmesio: Jei norite gauti atsakymą, teksto gale būtinai nurodykite savo namų arba el. pašto adresą!

 

 

Informacija atnaujinta 2022-11-21