• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Parama

2024 metais įstaiga dėmesį skirs:

skirsime lėšas lauko edukacinių zonų tobulinimui, nusiraminimo kambario atnaujinimui, gerinsime sąlygas grupių ir kabinetų aplinkose.

 

Per 2023 metus įstaiga gavo paramą pinigais – 873 Eur, iš jų – 1,2 % GPM pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą – 873 Eur. Taip pat sulaukta paramos daiktais / paslaugomis už 2719,48 Eur.

 

2023 m. sulaukta paramos daiktais/paslaugomis:

  • Nešiojami kompiuteriai x2 (706,28 eur.);
  • Laminavimo aparatai x2 (258,96 eur.);
  • Futbolo inventorius (789, 00 eur.).

 

2023 m. iš paramos lėšų įstaiga sumokėjo 2285,99 Eur:

 už skaitmeninį pianiną  (1999,99 Eur);

– už prekes ugdymui (286 Eur);

 

Paramos sąskaitoje 2023-12-31 buvo 1498 Eur likutis.

Lopšelis-darželis „Trys nykštukai“ yra labai dėkingas savo bendruomenei už kasmet skiriamą paramą, pagalbą ir idėjas veiklos tobulinimui bei jaučia atsakomybę už racionalų paramos lėšų panaudojimą.

Visi mūsų planuojami atlikti darbai nebūtų įmanomi be lopšelio-darželio bendruomenės pritarimo ir paramos.

PAREMTI ĮSTAIGĄ GALITE:

  • skirdami paramai iki 1,2 % nuo pajamų mokesčio (GPM). Prašymo formą FR-0512 pildykite el. būdu prisijungus prie elektroninio deklaravimo sistemos svetainės:

https://deklaravimas.vmi.lt

 

  • pervesdami pinigines lėšas į įstaigos paramos sąskaitą:

Gavėjas: Šiaulių lopšelis-darželis „trys nykštukai“

Gavėjo kodas: 190530088

Atsiskaitomoji sąsk.: LT83 7180 0000 0314 2270

Bankas: Šiaulių bankas

Banko kodas: 71800

 

Vaikų ugdyme prireikia pačių įvairiausių daiktų, todėl mums svarbi ir nepiniginė parama – parama daiktais ar paslaugomis. Apie savo paramos galimybes informuokite grupės mokytojus, ugdymo aprūpinimo padalinio vadovą, direktorę.