• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

LEAN

   

IŠ EUROPOS (TOLIAU – ES) STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS ,,LEAN MODELIO DIEGIMAS ŠIAULIŲ M. IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE“

 

Darbų įgyvendinimui neretai pritrūksta sisteminio požiūrio į atliekamas veiklas, siekiamo tikslo identifikavimo, įsigilinimo į veiklos kokybę. Taip pat iššūkiu tampa rezultato nustatymas ir siekiamo rezultato matavimas, kaip atlikti vieną ar kitą veiklą efektyviau, kokybiškiau ir greičiau.

 

 

   Siekiant sukurti viešojo sektoriaus veiklos valdymo sistemą leidžiančią nuolat gerinti vykdomų funkcijų kokybę, efektyviau tenkinti visuomenės ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, efektyviau organizuoti įstaigų veiklą, pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalinai finansuojamas LEAN projektas.

LEAN projektu siekiama gerinti paslaugų kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą.

 

   LEAN metodai:

- KPI+Asaichi (siekiama nustatyti individualius kokybinius rodiklius, orientuotus į problemų šalinimą ir strateginių tikslų pasiekimą, kontroliuoti šių rodiklių pasiekimą, laiku identifikuoti ir šalinti problemas);

- PDCA (siekiama tobulinti veiklą, surasti esmines problemos atsiradimo priežastis ir numatyti veiksmus joms pašalinti);

- Kaizen (siekiama panaudoti visą darbuotojų potencialą organizacijos tobulėjimui).

 

Projekto pradžia – 2021-07

Projekto pabaiga- 2022-05

 

 

Projekte dalyvauja 5 Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigos: Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bangelė“ Šiaulių lopšelis-darželis ,,Coliukė“,  Šiaulių lopšelis-darželis ,,Dainelė“, Šiaulių lopšelis-darželis ,,Trys nykštukai“, Šiaulių lopšelis-darželis ,,Vaikystė“ .

 

Paraiškoje nurodyta projekto vertė: 117 380,33 Eur

Projektui skiriamos ES fondų lėšos:  115 032,72 Eur

 

 

Projektą įgyvendina- UAB „Efektyvi vadyba“.

Projekto vadovas- UAB „Efektyvi vadyba“ direktorius Rokas Milovanovas.

 

Kas yra LEAN ?

Lean sistemos tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę.

 

   Lean sistema atsirado Japonijoje po Antrojo pasaulinio karo. Tuomet ji buvo vadinama Toyotos gamybos sistema. Ši kompanija pasinaudojo to meto procesų valdymo metodais, juo modifikavo ir papildė naujais, dar nebandytais, sprendimais. Šitaip kompanija sukūrė naują, itin aukšto lygmens gamybos valdymo sistemą. Lean (liekna vadyba) terminu sistema buvo pavadinta 1990 metais JAV.

 

   Pasaulyje populiarus LEAN metodas, pirmiausiai buvo sėkmingai pritaikytas gamybos sektoriuje. Vėliau šis metodas paplito paslaugų, administracinių procesų įmonėse ir galiausiai buvo imtas taikyti viešajame sektoriuje kur ši sistema buvo įvardinta „LEAN valdžia“ („LEAN Government“). Šiuo metu Lietuvoje aktyviai LEAN metodus taikoVyriausybė, ministerijos, savivaldybės, SODRA, VMI ir kitos organizacijos.

 

   LEAN sistemoje naudojama virš 50 skirtingų metodų (5S, 5 kodėl, VSM, PDCA, Kaizen, Chaku chaku, Gemba, Kanban, VAVA, Vizualus valdymas ir t.t.), kurie pritaikomi ir naudojami atsižvelgiant į organizacijos iššūkius.

 

 

Informacija atnaujinta 2022-05-31