• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Istorija ir tradicijos

Istorija


Šiaulių lopšelis – darželis ,,Trys nykštukai” – ikimokyklinio ugdymo įstaiga.
Steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė.
Įstaiga istorijos puslapius verčia nuo 1989 m. lapkričio 13 dienos.

 

 Šūkis:

ČIA PUIKI VIETA AUGTI KŪRYBINGAM…

 

Misija:

Kūrybiškai ir kokybiškai ugdant, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius, parengti vaikus mokyklai, siekiant sėkmingos integracijos į visuomenę.

 

Vizija

Atvira kaitai, bendradarbiaujanti, nuolat tobulėjanti ugdymo institucija. Išplėtotos ikimokyklinio ugdymo paslaugos. Sukurta aplinka, skatinanti vaiko kūrybiškumą, iniciatyvumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.

Filosofija:

•Čia vaikai jaučia kūrybinę laisvę, reiškia sumanymus ir savitai juos įgyvendina.
•Čia ieškoma tinkamų sprendimų, tyrinėjama, bendraujama.
•Čia visada vaikams padeda suaugusieji.
•Čia svarbus kiekvienas.
 
 
 

Tikslai:

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

  • Informavimo ir švietimo  šeimai sistemos  sukūrimas.
  • Vaikų ugdymo ir ugdymosi  kokybė.
  • Edukacinių aplinkų tobulinimas.

 

 

Vertybės:

Bendruomenės saugumas.

Vaikų kultūra kaip vertybė.

Novatoriškumas ir rizika.

Tolerancija įvairove.

Pilietiškumas – kultūra paremta atsakomybe.

Orientavimasis į komandas.

Besimokanti ir kurianti organizacija.

 

 

Įstaigos tradicijos:

VAIKŲ:

•Nuolatinės vaikų kūrybinių darbų parodos;
 
•Renginiai skirti Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti;
 
•Krepšinio turnyras;
 
•Mokslo ir žinių diena;
 
•Kaziuko mugė;
 
•Užgavėnės;
 
•Rudens renginių savaitė;
 
•Spalis – sveikatos mėnuo;
 
•Kalėdiniai renginiai.
 
 

DARBUOTOJŲ:

Kalėdiniai padėkos vakarai;

Pedagogų dienos minėjimai;

Jubiliejų minėjimai;
 
Kolektyvo kelionės.