• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Istorija ir tradicijos

Šūkis - ČIA PUIKI VIETA AUGTI KŪRYBINGAM…

 

Misija - kūrybiškai ir kokybiškai ugdant, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius, parengti vaikus mokyklai, siekiant sėkmingos integracijos į visuomenę.

 

Vizija - atvira kaitai, bendradarbiaujanti, nuolat tobulėjanti ugdymo institucija. Išplėtotos ikimokyklinio ugdymo paslaugos. Sukurta aplinka, skatinanti vaiko kūrybiškumą, iniciatyvumą, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.

 

Filosofija:

•Čia vaikai jaučia kūrybinę laisvę, reiškia sumanymus ir savitai juos įgyvendina.
•Čia ieškoma tinkamų sprendimų, tyrinėjama, bendraujama.
•Čia visada vaikams padeda suaugusieji.
•Čia svarbus kiekvienas.
 
 
Tikslai:

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

  • Informavimo ir švietimo  šeimai sistemos  sukūrimas.
  • Vaikų ugdymo ir ugdymosi  kokybė.
  • Edukacinių aplinkų tobulinimas.

 

Vertybės:

Bendruomenės saugumas.

Vaikų kultūra kaip vertybė.

Novatoriškumas ir rizika.

Tolerancija įvairovei.

Pilietiškumas – kultūra paremta atsakomybe.

Orientavimasis į komandas.

Besimokanti ir kurianti organizacija.

 

Istorija

Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“ – ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Įstaiga istorijos puslapius verčia nuo 1989 m. lapkričio 13 dienos. Steigėja – Šiaulių miesto savivaldybė.

 

Įstaigos tradicijos:

VAIKŲ:

• Nuolatinės vaikų kūrybinių darbų parodos
 • Renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti
 • Krepšinio turnyras
 • Mokslo ir žinių diena
 • Kaziuko mugė
 • Užgavėnės
 • Rudens renginių savaitė
 • Spalis – sveikatos mėnuo
 • Kalėdiniai renginiai
 
 

DARBUOTOJŲ:

Kalėdiniai padėkos vakarai

Tarptautinės mokytojo dienos minėjimas

Jubiliejų minėjimai
 
Kolektyvo kelionės