• Biudžetinė įstaiga
 • į. k. 190530088
 • Tilžės g. 41, Šiauliai
 • Pašto kodas: LT-78206
 • trysnykstukai@splius.lt
 • (841) 552354

Renginiai

Dėkojame už palaikymą

2020-04-02

Lietuva, kartu su visu pasauliu, balandžio 2 – ąją dieną mini Pasaulinę autizmo dieną. Šios dienos minėjimo tikslas yra didinti supratimą apie šį neurologinį sutrikimą ir išreikšti palaikymą žmonėms, turintiems šį sutrikimą bei jų šeimoms.

Dėkojame lopšelio-darželio "Trys nykštukai" bendruomenei už supratimą ir palaikymą.

Nenurašau, o palaikau

2020-03-21

Skirtingų kojinių diena arba socialinė akcija #NenurašauOpalaikau, skirta palaikyti žmonėms sergantiems Dauno sindromu. Dėkojame įstaigos bendruomenei prisidėjus prie šios akcijos.

Draugiškoji SEU olimpiada

2020-03-16

SEU olimpiada organizuojama siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. 

Olimpiados metu ugdėme 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Veiklose vaikai aptarinėjo savo, draugų emocijas, jausmus, siūlė geras išeitis , kaip susidraugauti, spręsti nesutarimus, išbandė ir pajautė įtampos ir atsipalaidavimo pratimus.

Šiais metais olimpiadoje dalyvavo ,,Spindulėlių", ,,Smalsučių" ir ,,Kodėlčiukų" grupių ugdytiniai ir jų auklėtojos.

Kovo 11-osios minėjimas

2020-03-11

Šiais metais Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis kitoks: be didelių iškilmių, bet su pačiais šilčiausiais linkėjimais, nuoširdžiausiais piešiniais ir statiniais nepriklausomai Lietuvai.

Informacija dėl ugdymo ir vaikų priežiūros proceso privalomo sustabdymo švietimo įstaigose

2020-03-13

Gerb. lopšelio-darželio "Trys nykštukai" bendruomenės nariai,
dalinamės Šiaulių m. savivaldybės administracijos informacija dėl ugdymo proceso privalomo sustabdymo


     Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolu Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu (COVID-19)“, informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. Lietuvoje privalomai stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas visose švietimo įstaigose (bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose), atšaukiami masinio susibūrimo renginiai, ribojama kultūros, sporto, laisvalaikio užimtumo paslaugas teikiančių įstaigų veikla.


     Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, privalomai stabdant ugdymo procesą ir švietimo veiklą dėl situacijos, susijusios su viruso (COVID-19) plitimu, priėmė sprendimą bendrojo ugdymo mokyklose ankstinti mokinių pavasario (Velykų) atostogas ir skirti jas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

     Minėtu laikotarpiu ugdomoji veikla ir vaikų priežiūra yra privalomai stabdoma ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kadangi vaikai, jaunesni nei 6 metų arba turintys negalią dėl labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, negali būti paliekami be suaugusiųjų ar vyresniųjų priežiūros, vaikų tėvai (globėjai) teisės aktų nustatyta tvarka turi galimybę pasirinkti vieną iš šių variantų:

- teikti prašymą darbdaviui dirbti nuotoliniu būdu (darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų);

- kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų (nedarbingumo pažymėjimas išduodamas, kai švietimo įstaigoje yra paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis rėžimas);

- prašyti darbdavio suteikti kasmetines arba nemokamas atostogas.

Jei nėra galimybės vienam iš tėvų (globėjų) pasirinkti bent vieno minėto varianto, kurį reglamentuoja teisės aktai, rekomenduojama vaikų tėvams (globėjams) kreiptis pagalbos į kitus pasirinktus suaugusiuosius (pvz., giminaičius) ar vyresnius šeimos narius.Informaciją nuolat atnaujinsime , kai tik bus pakitimų. Sekite naujienas sistemoje "Mūsų darželis", www.trysnykstukai.lt tinklalapyje, fb paskyroje.

Apie mokėjimo lapelius (kai tik juos turėsime) informuosime atskira žinute. Įstaigoje nuolat bus asmuo iš administracijos, todėl į visus jums kylančius klausimus atsakysime.

 

Rūpinkimės savimi ir aplinkiniais!

                                                                                                          Direktorė

Parama

2020-03-06

Šiaulių lopšelio- darželio „Trys nykštukai“ bendruomene,

    nuoširdžiai dėkojame , kad 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą skiriate mūsų įstaigai. Jūsų parama – didelė paspirtis gerinant vaikų ugdymo kokybę ir turtinant edukacines įstaigos erdves.

Kaip ir tarėmės 2019 m. gauta parama skirta smėlio dėžių atnaujinimui, kurias montuosime sušilus orams.

 

Būtume dėkingi, jei ir šiais metais 1,2 proc. paramą skirtumėte mūsų įstaigai. Surinktos lėšos bus panaudotos lauko klasės įrengimui, baldų ir įrangos įsigijimui.

 

Bendruomenės vardu

Direktorė Danguolė Dargienė

 

Norėdami skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio darželio paramai, iki 2020 m. gegužės 1 d. užpildykite formą FR0512 (4 Versija) . Tai galite padaryti tokiais būdais:

 1. elektroniniu būdu per EDS. (https://deklaravimas.vmi.lt, toliau − EDS). Skiltyje „Deklaravimas" -> „Pildyti formą" iš dažniausiai pildomų formų pasirinkite „Prašymas skirti paramą". Galite pildyti naują formą arba pildyti anksčiau pateiktos formos pagrindu.
 2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Užpildytą popierinę formą galite pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje. Formos šabloną rasite EDS skiltyje „Formų sąrašas"
 3. atsiųsti paštu(išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galite atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

 

Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. internetu:

 1. Prisijungimo nuoroda: https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx
  Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
  3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
  4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
  5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

    (!)   5 Mokestinis laikotarpis – 2019
    (!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
    (!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
    (!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190530088
    (!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Šiaulių lopšelis – darželis „Trys nykštukai“
    (!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2
6. Viršuje spausti „Pateikti deklaraciją“

Jei norėtumėte skirti 1,2% naudojantis VMI mobiliąja programėle:

 1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
  2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
  3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
  4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

 

Centralizuotai pateiktų prašymų iš įstaigos Mokesčių inspekcija nepriima. Todėl prašome Jus naudotis anksčiau minėtais būdais, iš kurių geriausias - Elektroninio deklaravimo sistema.

 

 

Dėkojame už Jūsų geranoriškumą, bendrus siekius kuriant saugią funkcionalią aplinką. Tikimės tolimesnio aktyvaus bendradarbiavimo.

Dėmesio!

2020-03-04

Dėl paskelbtos ekstremalios situacijos Lietuvoje dvi savaites neorganizuojame masinių renginių įstaigoje ir už jos ribų. Taip pat nebus vedami papildomi užsiėmimai (krepšinio, šokių, anglų k., robotikos, keramikos ir dailės).

Emocijų šalyje

2020-03-04

Per pirmus kelerius metus vaikai emocijų ugdymo srityje padaro didžiulę pažangą. Gebėjimas jausti yra įgimtas, bet atpažinti, ką jaučiame, išmokstame vaikystėje. Vasario mėnesį „Pabiručiai“, „Zuikučiai“, „Nykštukai“ ir „Linksmučiai“ mokėsi atpažinti jausmus. Su sveikatos specialiste, kalbėjo, kaip jie jautėsi, kaip atrodo žmogus kai jis pyksta, džiaugiasi ar liūdi. Taip pat mokėsi atpažinti, kaip jausmai atsispindi pateiktose iliustracijose.

Informacija

2020-03-01

Pranešame, kad Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Ekstremalių situacijų operacijų centras (ESOC) toliau aktyviai imasi prevencinių veiksmų, siekiant apsaugoti žmones nuo galimų grėsmių. Labai svarbu gyventojams nepasiduoti panikai ir griežtai laikytis asmens higienos taisyklių.
???? Pačią naujausią (nuolat atnaujinamą) informaciją sekite:
ℹ️ http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma
ℹ️ http://www.ulac.lt/lt/covid-19-isplitimas ℹ️ Užsienio reikalų ministerijos informacija dėl kelionių: http://keliauk.urm.lt/lt/
???? Kaip taisyklingai plauti rankas?
Rankų plovimas yra svarbiausia profilaktinė priemonė, norint išvengti susirgimo. Rankas reikėtų plauti dažnai ir kruopščiai su vandeniu ir muilu bent 20 sekundžių. Jei muilo ir vandens nėra, taip pat galima naudoti alkoholio pagrindu pagamintą rankų antiseptiką su ne mažiau kaip 60% alkoholio. Virusas į organizmą gali patekti per akis, nosį ir burną, todėl nerekomenduojama liesti veidą nenuplaunamomis rankomis.

???? Ar medicininės kaukės apsaugo nuo koronaviruso?
Medicininės kaukės rekomenduojamos pacientams, kurie kosėja ir čiaudi, kad sulaikytų su lašeliais viruso plitimą aplinkoje. Atkreipiame dėmesį, kad medicininės kaukės viruso nesulaiko ir tuo pačiu neapsaugo nuo užsikrėtimo, jei yra artimas kontaktas.

Teritorijoms, kur vyksta COVID-19 plitimas visuomenėje, priskiriamos šios: Kinija (visos provincijos), Šiaurės Italijos regionas (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras.

Jei buvote išvykę į nurodytas šalis,turėjote kontaktą su galimais viruso nešiotojais ir įtariate, kad užsikrėtėte – atsirado į gripą panašūs simptomai, kvėpavimo sutrikimai:
❗ Neikite pats pas gydytoją, nevykite viešuoju transportu ar taksi – kitaip tariant, neplatinkite galimo viruso.
❗ Skambinkite 112 ir iškart informuokite apie savo įtarimus
Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti visą parą:
+370 618 79984
+370 616 94562
+370 620 77547

Dalinamės informacija

2020-03-04

Dalinamės informacija su tais, kurie nuo 2020-09-01 nepatenka į mūsų darželį:

Nuo 2020-09-01 šiose ikimokyklinėse įstaigose yra laisvų vietų:

 • Lopšelis – darželis „Kūlverstukas“ 5 vietos 2017m. ir 2 vietos 2018 m. gimusiems vaikams.
 • Lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ 3 vietos 2017m. gimusiems vaikams.
 • Lopšelis – darželis „Voveraitė“ 4 vietos 2016m. gimusiems vaikams.
 • Lopšelis – darželis „Coliukė“ 2 vietos 2018m. ir 2 vietos 2015m. gimusiems vaikams.
 • Lopšelis – darželis „Varpelis“ 1 vieta 2018 m. gimusiems vaikams.
 • Lopšelis - darželis "Auksinis raktelis" 4 vietos 2017 m. ir 7 vietos 2016m. gimusiems vaikams.
 • Lopšelis - darželis "Žirniukas" 1 vieta 2017 m. gimusiems vaikams.

Projekto "Laimingas vaikas" veiklos

2020-02-26

Visus metus logopedės Vaida ir Aistė bei ,,Zuikučių" ,  ,,Pabiručių" grupių ugdytiniai ir auklėtojos vykdo tarptautinį projektą ,,Vaiko kelias į gražią kalbą - laimingas vaikas".

Vasario mėnesį prie šio projekto aktyviai prisijungė ir mažiausieji įstaigos ugdytiniai ,,Mažylių", ,,Boružiukų" bei ,,Smaližiukų" grupių ugdytiniai ir auklėtojos.

Užgavėnių šventė

2020-02-25

Žaisdami, dūkdami, šokdami ir dainuodami kartu su raganaitėmis, velniais, kanapiniu ir lašininiu kvietėme pavasarį, budinome gamtą, bet iš dangaus pabiro snaigės. Kažką padarėme ne taip... Bet mes nepasiduosime, budinsime gamtą ir lauksime saulėto iš šilto pavasario.