• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Renginiai

Ankstyvojo amžiaus ugdytojų konferencija

2022-11-04

2022 m. lapkričio 4 d. vyko III respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojų metodinė-praktinė konferencija „Šiandienos vaikai – ateities visuomenė″, kurią organizavo Šiaulių lopšeliai-darželiai „Trys nykštukai“ ir „Vaikystė“.

Konferencijos dalyvius sveikino Šiaulių m. savivaldybės mero pavaduotojas E. Elijošius, Švietimo skyriaus vedėja E. Minkuvienė, kurie akcentavo renginio aktualumą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) reikšmingumą.

Konferencijoje dalyvavo šimtas dalyvių iš visos Lietuvos. Konferencijoje pristatyti 37 žodiniai ir stendiniai pranešimai. 

Mūsų įstaigos pedagogai taip pat dalijosi gerąja patirtimi: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Milda Lavaraitė pristatė pranešimą "Kimočiukai" nykštukų grupėje", ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aida Šimaitienė pristatė pranešimą "Augu sveikas ir stiprus. Ugdymas lauke", ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Virginija Bersėnienė parengė stendinį pranešimą "Žaidžiu iu mokausi kalbėti".

Konferencijos organizatoriai dėkoja pranešėjams už dalijimąsi gerąja patirtimi, dalyviams už mokymosi visą gyvenimą idėjos palaikymą ir pozityvios atmosferos kūrimą.