• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Renginiai

„Aš esu mokytojas – kokia tavo Superjėga?‘

2020-07-10

     Pastebėta, kad vaikams sunku įvardyti žmonių, tėvų profesijas. Vaikai dažnai negali atsakyti, kur dirba jų tėvai, ką jie ten veikia.


     Pokalbiai su vaikais apie profesijas yra labai aktualūs norint suprasti, kad visos profesijos yra labai svarbios ir būtinos. Viskas, kas vyksta pasaulyje, yra tik dėl profesijų gausos ir įvairovės.


    Ir neabejotina, kad mokytojo profesija yra didžioji galia, kai kalbame apie savo vaikus ir pasaulio ateitį. Nepaisant to, kad technologijos tobulėja ir jūs galite pasiekti visą informaciją internete, mokytojų vaidmuo tampa vis svarbesnis.
Plačiau pakalbėti, padiskutuoti apie tai su vaikais siekė Šiaulių lopšelio-darželio logopedė Aistė Kvičiuvienė apjungdama savo pajėgas su pedagoge Ilona Kondrackiene iš Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“.


    Prie trumpalaikio tarptautinio projekto vydymo prisijungė pedagogai ir vaikai iš Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Turkijos ir plačiau sužinojo apie skirtingų profesijų gausą; įgijo daugiau žinių apie jas, sukūrė erdvių, priemonių, skatinančių veikti, žaisti pagal įvairias profesijas, geriau geba identifikuoti ir dalytis įgūdžiais; patobulino komandinio darbo, dramos įgūdžius; lavino meninę raišką, kūrybiškumą, savarankiškumą, emocinę ir socialinę kompetencijas; bei sukurta vieša „E-TwinSpace“ erdvė.
Ikimokyklinio amžiaus vaikams svarbus smalsumo, motyvacijos tyrinėti aplinką, pažinti ją, ir mokytis sisteminti savo stebėjimus, juos apibendrinti, daryti išvadas, skatinimas, leidžiant skleistis ir kūrybiškumui. Padėkime vaikams ugdytis verslumą pradėdami nuo supažindinimo su profesijų gausa ir kiekvienos iš jų svarba.