• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Renginiai

Dalijamės gerąja patirtimi

2017-04-25

Balandžio mėnesį įstaigos pedagogai aktyviai dalijosi gerąja patirtimi nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

2017-04-04 Šiaulių universiteto bibliotekoje vykusioje respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas/is. Koks jis?“ įstaigos atstovės D. Dargienė, R. Laucytė, R. Ponelienė, R. Žiauberytė skaitė dviejų dalių pranešimą „Ugdymas(is) be sienų: Geros mokyklos aspektų įgyvendinimas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Trys nykštukai“. Pirmoje pranešimo dalyje konferencijos dalyviai buvo supažindinti su atnaujintų įstaigos edukacinių erdvių kūrimo etapais, vaikų įtraukimo į ugdomųjų aplinkų kūrimą galimybėmis; antrojoje dalyje kalbėta apie naujų erdvių panaudojimą ugdymo ir ugdymosi procesui bei dalintasi pedagogių patirtimi apie ugdymąsi už grupės ribų. Konferencijose metu ne tik dalintasi savo turima patirtimi, bet ir išklausyti kitų Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovų pranešimai apie ugdymo inovacijas, pasisemta naujų idėjų vaikų ugdomosios veiklos organizavimui.

 

2017-04-14 Klaipėdoje vykusios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Vaiko kalba. Holistinis (visuminis) ugdymas ir pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje“ metu darželio logopedė A. Kvičiuvienė ir auklėtojos metodininkės E. Mickuvienė ir V. Ženkuvienė pristatė žodinį pranešimą „Mažais žingsneliais link gražios kalbos“, kuriame ne tik dalijosi gerąja patirtimi, bet ir drąsino kitas pedagoges ne tik ieškoti įvairių prevencinių darbo būdų, bet ir kurti, leisti metodinę literatūrą, didaktinius žaidimus vaikams, kuriuos galėtų įsigyti ir kitos Lietuvos pedagogės, tėvai. Konferencijos dalyviams pristatytos įstaigos pedagogių išleistos priemonės: A. Kvičiuvienė, E. Mickuvienė „Sudomink mažąjį smalsutį kryžiažodžiu“, A. Kvičiuvienė, E. Mickuvienė, I. Strikienė „Varstoma abėcėlė“ (žaidimas), A. Kvičiuvienė „Tark, skiemenuok, skaityk“, „Greit skaitysiu“, „Mažoji grafika“, „Dar kartelį tark R garselį“, žaidimas „Kas pasislėpė?“.

Konferencijoje pedagogai dalijosi idėjomis apie visuminį vaiko kalbos ugdymą, demonstravo stendinius pranešimus apie efektyvius vaiko kalbos ugdymo metodus, būdus, formas. Nemažai buvo kalbama apie informacinių technologijų naudojimą kalbos ugdymui. Visus sudomino pedagogių iš Kaliningrado srities praktinis pranešimas. Jo metu pedagogės pavirto pieštuko ir gaidelio personažais ir demonstravo, kaip žaidžiant ir atliekant įvairius eksperimentus, ugdoma vaiko kalba.

 

Artimiausias dalijimosi gerąja patirtimi renginys – atvira veikla, skirta plokščiapėdystės profilaktikai „Kad pėdutės būtų sveikos“ (2017-05-03 (trečiadienį) 9.30 val. salėje veiklą ves vyr. auklėtoja R. Gečienė). Kviečiame dalyvauti.