• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Renginiai

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių - darželių darbo vasarą

2019-05-24

Įsigaliojo naujas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d.įsakymu Nr. A-699.

 

 

Prašome atkreipti dėmesį į šiuos punktus:

  1. Tėvai (globėjai) dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu, lopšelio-darželio arba bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – mokykla), direktoriui pateikia prašymą pagal Apraše patvirtintą formą (1 priedas) iki einamųjų metų gegužės 20 d. (pratęsta iki gegužės 27 d.)

 

  1. Dėl prašyme nurodytos lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu datos pakeitimo, tėvai (globėjai) turi raštu informuoti iki einamojo mėnesio 25 d.

 

  1. Tėvų (globėjų), turinčių įsiskolinimų už vaiko išlaikymą įstaigoje, prašymai dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu netenkinami.

 

2019-05-20 Nr. A-699 Darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprasas

2019-05-20 Nr. A-699 1 priedas