• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Renginiai

Diskusija "Sveikatos ugdymas(is) ikimokyklinėse įstaigose"

2017-12-06

Darželyje įgyvendinamas sveikatinimo projektas "Nykštukų sveikatos ABC". Viena iš projekto veiklų - vaikų sveikatos ugdymu suinteresuotų grupių (pedagogų, pagalbos vaikui specialistų, vadovų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų) diskusija. Renginio metu pristatyti du pranešimai: Sveikatinimo projekto „Nykštukų sveikatos ABC“ įgyvendinimo patirtis: nuo paraiškos rengimo iki rezultatų sklaidos (Šiaulių l/d "Trys nykštukai") ir „Vyturėlio“ sėkmės istorija įgyvendinant ilgalaikius sveikatinimo projektus (Panevėžio l/d "Vyturėlis"). Po pranešimų diskutuota apie sveikatos ugdymo naujoves ikimokyklinėse įstaigose, komandinio darbo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą, gerinant vaikų sveikatą, tėvų į(si)traukimą į sveikatos ugdymo procesą ir kt.