• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Renginiai

Su Rugsėjo 1-ąja

2023-09-01
Sveikiname sulaukus naujų mokslo metų!🤩🎈📖
👉Šiemet mokslo metų pradžią švęsime grupėse. Bendro renginio nebus.

Tarptautinis eTwinning projektas

2023-06-23

Tarptautinis eTwinning projektas

„I Recycle with Mathematics, I Protect Nature“

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Kristina Kalinauskienė

 

Vasario - gegužės mėnesiais ikimokyklinio ugdymo grupė “Kodėlčiukai”  su mokytojomis - Kristina Kalinauskiene, Dalia Mačutkevičiene ir Jurgita Gužauskiene - dalyvavo tarptautiniame matematiniame-ekologiniame eTwinning projekte „I Recycle with Mathematics, I Protect Nature“. Projekto sumanytojos ir bendraautorės – Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ mokytoja metodininkė Kristina Kalinauskienė ir mokytoja iš Turkijos Habibe Günerhan (Kars Başbakanlık Toplu Konutlar pradinė mokykla). Iš viso projekte dalyvavo 7 mokytojai iš skirtingų Turkijos miestų ir viena mokytoja iš Lietuvos.

Tradiciškai projekto pradžioje buvo kuriami projekto logotipai ir plakatai, už kuriuos vaikai, padedami tėvų, balsavo skaitmeninėmis priemonėmis ir šitaip buvo išsirinktas bendras projekto logotipas bei plakatas. Taip pat buvo paruoštos internetinės apklausos (www.docs.google.com), susijusios su matematika bei gamta, su dalyvavimu eTwinning projektuose ir, žinoma, lūkesčiai projektui. Apklausose dalyvavo tiek ugdytiniai, tiek ugdytinių tėvai.

Kovo – gegužės mėnesiais buvo įgyvendinamos įvairios projekto veiklos, pavyzdžiui, kiekvienas projekto dalyvis (mokytojas) turėjo sukurti savo paties bei projekte dalyvaujančių vaikų video prisistatymus naudojant ChatterKid programą, taip pat laisva forma parengti video pristatymą pačios ugdymo įstaigos. Vėliau projekto dalyviai (mokytojai su vaikais) iš antrinių žaliavų kūrė priemones, žaidimus, skirtus matematiniams įgūdžiams lavinti, sukurtais rezultatais dalinosi eTwinning platformoje ir, žinoma, išbandė vieni kitų siūlomas veiklas.

Dar viena užduotis projekto partneriams – pasirinkta programa sukurti bent vieną skaitmeninio turinio žaidimą ir jį pasiūlyti išbandyti visiems projekto dalyviams. Skaitmeninio turinio žaidimams kurti projekto partneriai naudojo šias internetines platformas: learninngapps.org, jigsawplanet.com, liveworksheets.com, wordwall.com, kahoot.com. Sukurtus skaitmeninius žaidimus projekto dalyviai žaidė naudodamiesi įvairiomis skaitmeninėmis technologijomis – planšetiniais ir personaliniais kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais, išmaniosiomis lentomis. Projekto metu buvo organizuoti virtualūs projekto partnerių pedagogų susitikimai ZOOM platformoje, taip pat partneriai aktyviai diskutavo projekto klausimais eTwinning platformos pokalbių kambaryje, WhatsApp programoje. Projekto dalyviai vaikai taip pat turėjo galimybę pabendrauti ZOOM platformoje, vieni kitus pamatyti, pasisveikinti vieni su kitais savo gimtąja (o kas mokėjo - ir anglų k.) kalba, pasakyti savo vardą ir, iš kokios ugdymo įstaigos jie sveikinasi.

Galutiniai projekto produktai – virtuali projekto akimirkų paroda www.emaze.com programa, sukurtų matematikos priemonių kampeliai grupėse. Projekto dalyviai kūrė bendrus produktus, vykdė bendras veiklas, pavyzdžiui, iš antrinių žaliavų vaikai turėjo sudėlioti paskirtas raides, iš kurių nuotraukų buvo sukurta projekto pavadinimo nuotrauka. Projekto dalyviai drauge paminėjo eTwinning dieną, taip pat sukūrė skaitmeninį matematinių priemonių žurnalą elektroninių knygų kūrimo puslapyje www.flipsnack.com.

Projektas sukurtas siekiant tobulinti ikimokyklinio ugdymo mokinių matematinius įgūdžius. Įgyvendinant projektą buvo naudojamos antrinės medžiagos, todėl buvo akcentuojamas jų perdirbimas. Tokiu būdu nuo ankstyvos vaikystės yra ugdomi vaikų aplinkosauginiai gebėjimai. Projekto metu aktyviai naudojamasi šiuolaikinėmis technologijomis, rengiamos virtualios parodos, skaitmeninės knygos, kuriama projekto socialinė paskyra.

Projekto tikslas - ugdyti vaikų loginį mąstymą, matematinius įgūdžius, supratimą apie antrinių žaliavų perdirbimą ir gamtos apsaugą, aplinkos pažinimą, informacinį raštingumą, bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis ir tyrinėjimo įgūdžius.

Į projekto veiklas  buvo kviečiami įsitraukti ir ugdytinių tėvai. Jie buvo pakviesti pagaminti po vieną matematinę priemonę iš antrinių žaliavų ir atnešti ją į grupę, kad su visais grupės vaikais galėtume pažaisti ir tuo pačiu pasimokyti matematikos. Projekto pabaigoje pasinaudodami www.linoit.com programoje projekto partnerių paruoštu refleksijos puslapiu, tėvai teikė atsiliepimus, dalinosi savo įspūdžiais ir įžvalgomis apie įgyvendintą projektą bei jo naudą vaikų gebėjimams.

Visiems projekto dalyviams – vaikams, tėvams, mokytojams – už bendradarbiavimą įgyvendinant eTwinning projektą  „I Recycle with Mathematics I Protect Nature“ buvo įteikti diplomai.

 

 

Nuorodos į galutinius produktus:

Nuorodos į bendradarbiavimo veiklas:

 

 

 

Atsipalaidavimo sala

2023-02-15

Pradėjome vykdyti atsipalaidavimo programą ,,Atsipalaidavimo sala", kurios tikslas - išmokti įvairių atsipalaidavimo technikų per kvėpavimą, muziką, sportą ir meną.

Direktorės D.Dargienės 2022m. veiklos ataskaita

2023-01-20

Kviečiame susipažinti su Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktorės D.Dargienės 2022 m. veiklos ataskaita. Įstaigos bendruomenė per 10 dienų (iki 2023-01-30) nuo ataskaitos paskelbimo, turi teisę pateikti pasiūlymus, pastabas dėl jos vertinimo įstaigos tarybai. Pasiūlymus prašome siųsti įstaigos tarybos pirmininkui Emiliui Dikšui el.paštu emilisdi@gmail.com 

 

Veiklos ataskaita

Ankstyvojo amžiaus ugdytojų konferencija

2022-11-04

2022 m. lapkričio 4 d. vyko III respublikinė ankstyvojo amžiaus vaikų ugdytojų metodinė-praktinė konferencija „Šiandienos vaikai – ateities visuomenė″, kurią organizavo Šiaulių lopšeliai-darželiai „Trys nykštukai“ ir „Vaikystė“.

Konferencijos dalyvius sveikino Šiaulių m. savivaldybės mero pavaduotojas E. Elijošius, Švietimo skyriaus vedėja E. Minkuvienė, kurie akcentavo renginio aktualumą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) reikšmingumą.

Konferencijoje dalyvavo šimtas dalyvių iš visos Lietuvos. Konferencijoje pristatyti 37 žodiniai ir stendiniai pranešimai. 

Mūsų įstaigos pedagogai taip pat dalijosi gerąja patirtimi: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Milda Lavaraitė pristatė pranešimą "Kimočiukai" nykštukų grupėje", ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aida Šimaitienė pristatė pranešimą "Augu sveikas ir stiprus. Ugdymas lauke", ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Virginija Bersėnienė parengė stendinį pranešimą "Žaidžiu iu mokausi kalbėti".

Konferencijos organizatoriai dėkoja pranešėjams už dalijimąsi gerąja patirtimi, dalyviams už mokymosi visą gyvenimą idėjos palaikymą ir pozityvios atmosferos kūrimą.

E-twining ženklelis

2022-08-12

Kodėlčiukų grupės ir socialinės pedagogės Jurgitos projektas „A sustainable calming box“ įvertintas nacionaliniu e-twining kokybės ženkleliu.

 

Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius virtualaus bendradarbiavimo projektus „eTwinning“. Jie pažymi, kad projektas pasiekė  nacionalinį ir Europos standartą.

Ieškome komandos nario

2022-07-07

Ieškome naujo komandos nario  - auklėtojo (s). Dokumentai priimami iki 2022-07-21. Pradėti dirbti nuo 2022-09-01.

Iniciatyva "Judanti klasė"

2022-06-08
Visą gegužės mėnesį dalyvavome iniciatyvoje "Judanti klasė 2022".
 
„Judanti klasė 2022“ – tai tokia klasė, kurioje visi kartu ir kiekvienas atskirai stengiasi kuo daugiau judėti, kelti sau ir draugams gerą nuotaiką, ne lenktyniauti, o draugiškai įsitraukti į aktyvias veiklas ir savo geru pavyzdžiu įkvėpti kitus.

Zipio draugai atsisveikina

2022-06-06
🥰🤝👫Zipio draugai atsisveikina ir linki sėkmės, smagios vasaros Naminukų ir Smalsučių grupių ugdytiniams.
😃🤝Vaikai per mokslo metus mokėsi pažinti jausmus, bendrauti, užmegzti ir nutraukti santykius, spręsti konfliktus, priimti ir suprasti pokyčius, netektis, įveikti iškilusius sunkumus.

Mano jausmukai

2022-06-06
😀😔😤😲 Baigėsi mažiausių vaikų ir socialinės pedagogės projektas "Mano jausmukai".
😀😔😤😲 Projekto tikslas -ankstyvajame amžiuje supažindinti su baziniais jausmais : linksmas, liūdnas, išsigandęs piktas.
😀😔😤😲 Mažieji jausmukus pažino palaipsniui -kas mėnesį po vieną 🙂 "Linksmutis", "Liūdnutis", "Išgąstukas", "Piktutis".
Drauge su jais vaikai žaidė, atliko praktines, patyrimines užduotis 🙂

Tvari nusiraminimo dėžutė

2022-06-06
Baigėsi tarptautinis eTwinning tinkamos jausmų raiškos ugdymo projektas "Tvari nusiraminimo dėžutė/ A sustainable calming box".
 
Projekte dalyvavo Lietuvos, Turkijos, Suomijos ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai ir ugdytiniai. Projekto tikslas ugdyti vaikų tinkamus nemalonių jausmų raišką, panaudojant pačių susikurtas nusiraminimo priemones, kurios tausotų gamtą (iš antrinių žaliavų). Kartą per savaitę socialinė pedagogė Jurgita Žinevičienė ir Kodėlčiukų grupės auklėtoja Eglė Matienė drauge su vaikais kalbėjosi apie tinkamus jausmų raiškos būdus ir drauge gaminosi nusiraminimo priemones, praktiškai jas išbandė. Projektą užbaigėme online renginiu, kur drauge su projekto partneriais, žaidė žaidimus, pasidalino mėgstamiausiomis pavykusiomis priemonėmis, peržiūrėjo baigiamąjį projekto filmuką.
 
Tikimės, kad po šio projekto vaikai dažniau rinksis tinkamus nemalonių jausmų raiškos būdus ir labiau tausos gamtą 🙂

Ieškome kolegos

2022-05-30