• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Renginiai

Informacija dėl ugdymo ir vaikų priežiūros proceso privalomo sustabdymo švietimo įstaigose

2020-03-13

Gerb. lopšelio-darželio "Trys nykštukai" bendruomenės nariai,
dalinamės Šiaulių m. savivaldybės administracijos informacija dėl ugdymo proceso privalomo sustabdymo


     Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolu Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu (COVID-19)“, informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. Lietuvoje privalomai stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas visose švietimo įstaigose (bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, lopšeliuose-darželiuose), atšaukiami masinio susibūrimo renginiai, ribojama kultūros, sporto, laisvalaikio užimtumo paslaugas teikiančių įstaigų veikla.


     Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, privalomai stabdant ugdymo procesą ir švietimo veiklą dėl situacijos, susijusios su viruso (COVID-19) plitimu, priėmė sprendimą bendrojo ugdymo mokyklose ankstinti mokinių pavasario (Velykų) atostogas ir skirti jas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

     Minėtu laikotarpiu ugdomoji veikla ir vaikų priežiūra yra privalomai stabdoma ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kadangi vaikai, jaunesni nei 6 metų arba turintys negalią dėl labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, negali būti paliekami be suaugusiųjų ar vyresniųjų priežiūros, vaikų tėvai (globėjai) teisės aktų nustatyta tvarka turi galimybę pasirinkti vieną iš šių variantų:

- teikti prašymą darbdaviui dirbti nuotoliniu būdu (darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų);

- kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų (nedarbingumo pažymėjimas išduodamas, kai švietimo įstaigoje yra paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis rėžimas);

- prašyti darbdavio suteikti kasmetines arba nemokamas atostogas.

Jei nėra galimybės vienam iš tėvų (globėjų) pasirinkti bent vieno minėto varianto, kurį reglamentuoja teisės aktai, rekomenduojama vaikų tėvams (globėjams) kreiptis pagalbos į kitus pasirinktus suaugusiuosius (pvz., giminaičius) ar vyresnius šeimos narius.



Informaciją nuolat atnaujinsime , kai tik bus pakitimų. Sekite naujienas sistemoje "Mūsų darželis", www.trysnykstukai.lt tinklalapyje, fb paskyroje.

Apie mokėjimo lapelius (kai tik juos turėsime) informuosime atskira žinute. Įstaigoje nuolat bus asmuo iš administracijos, todėl į visus jums kylančius klausimus atsakysime.

 

Rūpinkimės savimi ir aplinkiniais!

                                                                                                          Direktorė