• Biudžetinė įstaiga
 • į. k. 190530088
 • Tilžės g. 41, Šiauliai
 • Pašto kodas: LT-78206
 • trysnykstukai@splius.lt
 • (841) 552354

Renginiai

PRIMENAME

2016-06-07

Primename, kad vadovaudamiesi Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašu atlyginimas už maitinimo paslaugas neskaičiuojamas:

 

 • jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir

VASAROS MĖNESIAIS (NE MAŽIAU 5 DARBO DIENAS IŠ EILĖS);

 • moksleivių atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20° C, arba dėl ekstremalių įvykių;
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą.