• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Renginiai

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija "Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu"

2017-10-27

Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“, kartu su partneriais – Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetu, Šiaulių m. savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriumi ir Šiaulių m. Švietimo centru – organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų konferenciją „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu“. Konferencijos tikslas – dalintis gerąja patirtimi apie žaidimo svarbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si). Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 150 pedagogų iš visos Lietuvos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Pasvalio, Pakruojo, Radviliškio ir kitų miestų bei rajonų ikimokyklinį ugdymą vykdančių ugdymo įstaigų.

Renginį pradėjo konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė, Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktorė D. Dargienė, sveikinimo žodį tarė Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas R. Marcinkus, ŠU Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto prodekanė O. Šapelytė, nuotaikingu pasirodymu pradžiugino „Smalsučių“ grupės ugdytiniai.

Konferencijoje pristatyti 48 žodiniai, vaizdiniai ir stendiniai pranešimai. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė mūsų įstaigos atstovės: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Ponelienė („Apie žaidimą iš vaiko ir suaugusiojo perspektyvos“), pedagogių komanda (V. Ženkuvienė, A. Paskaitė, E. Mickuvienė, A. Kvičiuvienė, „Ko negalima paversti žaidimu“). Pristatyti du žodiniai (R. Laucytė „Mažais žingsneliais savęs pažinimo link“, R. Gečienė „Žaisk, kurk, pritaikyk. IKT darželyje“) ir vienas stendinis (R. Laucytė, J. Žinevičienė „3-4 metų vaikų socialinių emocinių įgūdžių ugdymas(is) per žaidimą") pranešimai.