• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Renginiai

Smagūs tyrinėjimai, bandymai, eksperimentai

2018-05-16

Vaikų ir pedagogų konferencijoje "Smagūs tyrinėjimai, bandymai, eksperimentai", vykusioje lopšelyje-darželyje "Pasaka", "Smalsučių" grupės ugdytiniai susitiko su priešmokyklinukais iš Dainų ir Romuvos progimnazijų, Jėzuitų mokyklos, lopšelių-darželių "Varpelis" ir "Pasaka". Konferencijos tikslas - stiprinti STEAM dalykų integraciją į ugdomąjį procesą, ugdyti vaikų kritinį mąstymą, pasitelkiant bandymus ir tyrinėjimus priešmokykliniame ugdyme, supažindinti vaikus su supančiu pasauliu, pasitelkiant lauko tyrinėjimus. "Smalsučiai" prisistatymo metu skaitė eilėraštį "Mažasis tyrinėtojas", vėliau pristatė vaizdinį pranešimą "Bandau, stebiu, tyrinėju", pademonstravo eksperimentą su vandens buteliuku. Konferencijai vaikus ruošė auklėtoja Raimonda Gečienė.