• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Renginiai

Tėvelių dėmesiui

2018-09-10

TĖVELIŲ DĖMESIUI !

             Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų ((kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų, jeigu:

  •  jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų  (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal

bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);

  • kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.“

 

            Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) taikomas pateikus raštišką prašymą ir tokius dokumentus:

  • Socialinės paramos skyriaus pažymą, kai šeima gauna socialinę pašalpą;
  • Vaikų gimimo liudijimo kopijas, kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (iki 18 metų); pažymą iš

švietimo įstaigos, kai 18 metų ir vyresni vaikai yra dieninių ar nuolatinių studijų programų studentai ar mokosi pagal švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programą ar formaliojo profesinio ugdymo programą.“

  • Lietuvos kariuomenės pažymą, kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą.

             Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi raštvedžiui iki 2018-09-24, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.