• Biudžetinė įstaiga
  • į. k. 190530088
  • Tilžės g. 41, Šiauliai
  • Pašto kodas: LT-78206
  • trysnykstukai@splius.lt
  • (841) 552354

Renginiai

Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu 3

2021-11-12

2021 m. lapkričio 12 d. vyko tęstinė respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Žaidimas ugdymu , ugdymas žaidimu – 3“, kurią organizavo Šiaulių lopšeliai-darželiai „Trys nykštukai“ ir „Vaikystė“.  Konferencijoje dalyvavo daugiau nei šimtas dalyvių iš visos Lietuvos.

 

Pirmąją konferencijos dalį pradėjo R. Ponelienė ir D. Dargienė, aptarusios dalijimosi kultūros svarbą pedagogų darbe (pranešimas „Dalijimasis gerąja patirtimi – sėkmingo ugdymo prielaida“). Vaikų psichologė-praktikė Ieva Balvočiūtė pristatė pranešimą „Ikimokyklinukas. Iššūkiai ir galimybės“ ir kvietė konferencijos dalyvius išsakyti profesinėje veikloje kylančius sunkumus, kartu ieškoti sprendimų. Šiaulių jaunųjų technikų centro direktorius, edukatorius, LEGO Serious play ir Design Sprint metodikų sertifikuotas fasilitatorius Roman Šarpanov apžvelgė šiuolaikinių vaikų ugdymui aktualias metodikas ir priemones, papildančias ugdymo galimybes pranešime „Mokymasis per skaitmeninius žaidimus“. Pirmąją konferencijos dalį užbaigė Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ direktorės pavaduotoja ugdymui ir pedagogė, metodinių leidinių autorės E. Galkauskienė ir E. Matienė, kvietusios kartu ieškoti atsakymo į klausimą „Kaip sudominti Alfa kartos vaiką?“.

 

Antrojoje konferencijos dalyje pristatyta 30 žodinių ir vaizdinių pranešimų pagal konferencijos problemines sritis. Mūsų įstaigą taip pat atstovavo logopedės Aistė Kvičiuvienė ir Daiva Silkytė, kurios pristatė veiklas logopedo kabinete bei auklėtoja Rūta Laucytė ir muzikos mokytoja Ernesta Saveikienė, kurios pasidalino bendradarbiavimo su tėvais sėkmės receptais.

 

Konferencijos organizatoriai dėkoja pranešėjams už dalijimąsi gerąja patirtimi, klausytojams – už pateiktus klausimus ir konstruktyvią diskusiją.